Bygging av brygger

Brevik Shipping renoverer og bygger brygger i skjærgården. Vi bygger hovedsakelig to typer brygger. Det er Tvedalsteinbrygge og Trebrygge. Tvedalsteinbryggen er den mest populære samt den sterkeste med tanke på slitasje fra vær og is om vinteren.

 

Trebrygge:

Grunnfundamente i en trebrygge er pæler. Ved leire og søle bunn er dette et fint alternativ. Vi presser ned impregnerte pæler ned i havbunnen. Disse pælene presses flere meter ned i leirbunnen for å få et godt feste og stabilitet. Du kan selv velge om du vil snekre selv eller sette ut snekringsjobben til oss. 

 

Tvedalsteinbrygge:

Vi leverer Tvedal steinbrygge. Denne bryggen består av store steinblokker som er produsert i Tvedal i Larvik kommune, hvor den har fått navnet sitt fra. Vi setter bunnstein som er 1 m i høyda, og så ett- eller to-lag med 50 cm stein over bunnsteinen, alt etter hva kunden ønsker. Steinene forankres i hverandre. Tvedalsteins brygge er den mest populære bryggen blant våre kunder. Tvedalsteinbrygge er en sterk og solid brygge som har lang levetid. Den står også godt i mot isen.

 

brygge3.JPG