Mudring

 

Mudring av sjøbunn:

Brevik Shipping AS mudrer i småbåthavner, ved hyttebrygger og i havnebasseng langs kysten av Sør- og Østlandet. Til denne jobben har vi spesialbygget en lekter som er egnet spesielt til dette formålet. Vi kan mudre ned til 16 meters dyp, og vi transporterer massene vekk fra området.

Transport av masser:

Brevik Shipping AS har lektere for transport av masser. Massen lastes ombord i en dumpelekter. Denne lekteren har et åpne/lukke system som gjør at lekterens bunn kan åpnes og lukkes. Lekteren blir slept ut til angitt posisjon hvor det er tillatt og dumpe. Der åpnes bunnen på lekteren og massene synker til bunn. Massen må også i enkelte tilfeller fraktes til land, og videre med bil til et deponeringsanlegg. Dette avhenger av hva fylkesmannen og kommunen bestemmer.

Miljøfarlige masser:

I de fleste båthavner er det miljøfarlige masser. Dette er masser som har blitt forurenset av båtrafikken gjennom flere år, og en må derfor søke fylkeskommunen om tillatelse for fjerning av disse massen. Ved fjerning av forurenset masse setter vi opp duker for å hindre at den forurensede massen skal sige ut av båthavnen. Det må alltid sendes en søknad til fylkeskommunen for å få tillatelse til å mudre.

Ta gjerne kontakt med oss på e-mail eller telefon om du har noen spørsmål om mudring eller utstyret.